بوم شناسي ( Ecology )
Monthly Review
July-August 2008, Volume 60, Number 3
ترجمه : علی رضا اخوان
حقيقتي هراس‌آور –مقدمه
جان بلامي فوستر*، برت كلارك *و ريچارد يورك*

مشكل زيست محيطي بشر در قرن بيست و يكم آنچنان عظيم است كه توصيف آن نيازي به مبالغه ندارد. در حدود پانزده سال پيش يكي از ما در مقاله‌اي نوشت: «اگر مي‌خواهيم از بروز يك فاجعه جبران ناپذير اكولوژ‍يك جلوگيري كنيم تنها چهار دهه براي غلبه بر مشكلات عمده زيست محيطي خود فرصت داريم.»1ادامه متن

 

 
 
 


 

انتشار مطالب تريبون با ذکر مأخذ آزاد است.
تريبون چپ / خرداد 1386