هیچ انسانی غیرقانونی نیست
No Human Being Is Illegal
César Cuauhtémoc García Hernández
June 2008, Volume 60, Number 2
نویسنده : سزارکاتیموک گارسیا هرناندز
ترجمه: گیتا صالحی

نزدیک به بیست میلیون خدمتکارمرد و کودک زن سیاه پوست با نوادانشان درآغوش، درکنارسواحل امریکا، درسکوت ایستاده بودند. با طلوع خورشید، معامله گران برده، آنها را به جایی که باید برهنه شوند هدایت کردند. آنها برهنه شدند و تنها لباس زیری برتنشان باقی ماند سپس خدمتکاران را به صف کردند و درآخر وارد انبارکشتی که مانند " تاریکی مرئی" میلتون درصبحدم خمیازه می کشید، شدند.ادامه متن

 

 
 
 


 

انتشار مطالب تريبون با ذکر مأخذ آزاد است.
تريبون چپ / خرداد 1386