سرمقالۀ مجلۀ مانتلی ریویو راجع به ریاست جمهوری ترامپ
شمارۀ 68 ماه مارس2017

از همان سالهای دهۀ 1970 همیشه در مجله خطرات ناشی از استراتژی های مهلک امپریالیستی، را گوشزد کرده ایم. تلاش این استراتژی ها عوض کردن مسیر سقوط تدریجی برتری آمریکا در سیستم سرمایه داری جهانی است. برای چندین دهه ما شاهد زوال تسلط اقتصادی، نظامی و مالی آمریکا هستیم. این زوال، ایالات متحده را تبدیل به فیل عظیم زخم خورده ای کرده که در صحنۀ جهانی رها شده و می تواند به هرچه در اطرافش قرار گرفته آسیب برساند. واشنگتن بارها از طریق توسعۀ ژئوپولیتیکی ، با افزودن به " دارائی های استراتژیک" خود در جهان ، کوشش کرده که مسیر این زوال را معکوس نماید. اما تمام این کوشش ها ، نتیجۀ محدودی یرای آمریکا داشته و تنها صحنۀ تئاتر منازعات بین المللی را وسعت داده است.ادامه متن

 

 
 
 


 

انتشار مطالب تريبون با ذکر مأخذ آزاد است.
تريبون چپ / خرداد 1386